تفاوت میان نسخه‌های «قیس بن مسعود»

جز
ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی
جز (ربات: تبدیل به هٔ)
جز (ربات:اصلاح فاصلهٔ مجازی)
[[خسرو پرویز]] بعد از کشتن [[نعمان سوم]]، [[ایاس بن طائی]] را به جای وی والی [[حیره]] و تمامی ولایاتی کرد که به دست نعمان بود. ایاس مردی بود که هنگامی که خسرو پرویز از پیش [[بهرام چوبین]] فرار کرده و بطرف روم می رفت، به او توشهٔ راه و اسب داده و یاری رسانده بود. هنگامی که خسرو به پادشاهی بازگشت به وی چهار هزار نفر سپاهی داده و وی را سالار کرد.
 
نعمان قبل از دستگیری و مرگ همهٔ اموال و سلاحهای خود را به [[هانی بن مسعود]]، بزرگ قبیلهٔ شیبانی (یکی از قبیله هایقبیله‌های [[بکر بن وائل]]) سپرده بود. خسرو بعد از مرگ نعمان به ایاس نامه نوشت که اموال و سلاح‌های نعمان را نزد او بفرستد.
 
ایاس کس پیش هانی بزرگ طایفه فرستاد که اموال را پس بگیرد ولی هانی از دادن اموال خودداری کرده، گفت، تا جان دارم، ترکهٔ نعمان به کس ندهم. چون هانی ابا کرد، خسرو خشمگین شد و گفت که طایفهٔ [[بکر بن وائل]] را نابود خواهد کرد و خواست سپاه بفرستد.<ref>طبری، ص ۷۴۸ تا ص ۷۵۷ </ref>
۲۵٬۵۹۴

ویرایش