تفاوت میان نسخه‌های «یونس قانونی»

== کمک به سقوط طالبان ==
 
با سقوط رژیم طالبان در ماه [[نوامبر]] سال ۲۰۰۱، گروههای مجاهدین به رهبری یونس قانونی وارد شهر [[کابل]] شدند.که وی را میتوان شاه شجاع دوم خطاب کرد.
 
آقای قانونی در توجیه ورود نیروهایش به کابل، به [[بی بی سی]] گفت که نیروهای وی به این منظور به پایتخت وارد شدند تا این شهر، «در یک خلاء امنیتی قرار نگیرد».
 
او به بی بی سی گفت که ورود آنها به کابل، «به معنای بازگشت به ادامه انحصار قدرت نخواهد بود» و آنها از تشکیل یک [[دولت]] فراگیر به اراده مردم افغانستان حمایت می‌کنند.
 
 
== کنفرانس بن ==
کاربر گمنام