تفاوت میان نسخه‌های «رمز قالبی»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۹ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
رمز قالبی نوعی [[رمزالگوریتم‌های کليدکلید متقارن |الگوریتم‌هایرمز کلیدکليد متقارن ]] است که در آن ابتدا بيت‎های متن اصلی به بلوک‎هايی مجزا تقسيم‎بندی می‎شود، سپس الگوريتم رمزگذاری روی هر بلوک اعمال می‎گردد. طبق تعريف رياضی، رمز قالبی تابعی است که n بيت متن اصلی را تحت کنترل کليد K ، به n بيت متن رمزشده تبديل می‎کند و نيز n بيت متـن رمزشده را تحت کنترل کليـد K ، به n بيت متـن اصلی تبديل می‎کند . قالب‎های متن اصلی و متن رمزشده تعداد بيت یکسانی دارند. اندازه قالب را با n يا b نمایش می‎دهند، که همان تعداد بيت‎های آن قالب است.
 
تابع رمزنگاری برای قالب‎های n بيتی متن رمزشده ، و قالب‎های n بيتی متن اصلی همراه با کليد ثابت(k)، يک تابع يک به يک و پوشا است. یعنی اگر تابع [[رمزگذاری]](E) را تحت کنترل کليد (k) به يک قالب از متن اصلی(M) اعمال کنيم، يک قالب از متن رمزشده(c) بدست می‎آيد. حال اگر تابع رمزگشایی(D) را تحت کنترل همان کليد(k) به اين قالب متن رمز شده(c) اعمال کنيم، متن اصلی(M) دوباره بازيابی می‎شود:
۶۳

ویرایش