تفاوت میان نسخه‌های «لانس آرمسترانگ»

* [http://www.lancearmstrongfanclub.com پایگاه طرفداران لانس آرمسترانگ]
ايشان خدا ناباور نيستند و بايد بدانيد كه آقاي آرمسترانگ مسيحي هستند.
[[پرونده:C:\Documents and Settings\HAMID\Desktop\lance armstrong.jpg]]
 
== منابع ==
کاربر ناشناس