تفاوت میان نسخه‌های «توفیق جهانبخت»

توفیق جهانبخت را به جهانبخت توفیق که قبلاً صفحهٔ تغییر مسیر بود، منتقل کرد: اسم صحيح
(توفیق جهانبخت را به جهانبخت توفیق که قبلاً صفحهٔ تغییر مسیر بود، منتقل کرد: اسم صحيح)
 
(بدون تفاوت)
۳۹

ویرایش