باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان
[3] [[هدایتی فرد]]، مسعود، رمضانی، حمید، ۱۳۸۶، [[ماهی شناسی کاربردی]]، انتشارات علمی [[دانشگاه آزاد اسلامی]]، ۲۲۶ صفحه. ISBN: ۹۶۴-۴۵۰-۴۰۴-۶،
 
[4] وثوقی، غ. ح. و ب. ، مستجیر، ۱۳۷۱. [[ماهیان]] [[آب شیرین]]، چاپ اول، انتشارات [[دانشگاه تهران]]، ۳۱۷ص.
 
 
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش