تفاوت میان نسخه‌های «سریم»

۴٬۷۹۸ بایت حذف‌شده ،  ۹ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(درون ریزی خودکار مقاله‌ها - به بالا اضافه شد)
{{جعبه اطلاعات سریم}}
{{تمیزکاری}}
 
<!-- Here is a table of data; skip past it to edit the text. -->
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" align="right"
|-----
| colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| align="center" border="0"
|-----
| colspan="2" align="center" | [[Lanthanum]] - '''Cerium''' - [[Praseodymium]]
|-----
| rowspan="3" valign="center" | '''Ce'''<br />[[Thorium|Th]]&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;
|-----
| align="center" | [[پرونده:Ce-TableImage.png|thumb|400px]]<br />
<div align="right"><small>[[Periodic table (standard)|جدول کامل]]</small></div>
|}
|-----
! colspan="2" bgcolor="#ffbfff" | عمومی
|-----
| [[فهرست نام عناصر|نام]], [[فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری]], [[فهرست شماره عناصر|شماره]]
| Cerium, Ce, 58
|-----
| [[گروه شیمیایی]]
| [[Lanthanide]]s
|-----
| [[گروه جدول تناوبی|گروه]], [[دوره جدول تناوبی|تناوب]], [[بلوک جدول تناوبی|بلوک]]
| [[group element|_]], [[period 6 element|6]], [[d-block|d]]
|-----
| [[جرم حجمی]], [[درجه سختی موهز|سختی]]
| 6689 [[kilogram per cubic metre|kg/m<sup>3</sup>]], 2.5
|-----
| [[رنگ]]
| align="center" | silvery white <br />
|-----
! colspan="2" bgcolor="#ffbfff" | خواص اتمی
|-----
| [[وزن اتمی]]
| [[1 E- kg|140.116 amu]]
|-----
| [[شعاع اتمی]] (calc.)
| [[1 E- m|185 (no data) pm]]
|-----
| [[شعاع کووالانسی]]
| no data [[picometre|pm]]
|-----
| [[شعاع وندروالس]]
| no data pm
|-----
| [[ساختار الکترونی]]
| <nobpco>[</nobpco>[[xenon|Xe]]<nobpco>]</nobpco>4f<sup>1</sup>5d<sup>1</sup>6s<sup>1</sup>
|-----
| [[electron|<sup>-</sup>e]] بازای هر [[سطح انرژی]]
| 2, 8,18,19, 9, 2
|-----
| [[درجه اکسیداسیون]] ([[اکسید]])
| '''3''',4 (mildly basic)
|-----
| [[ساختار کریستالی]]
| Cubic face centered
|-----
! colspan="2" bgcolor="#ffbfff" | خواص فیزیکی
|-----
| [[حالت ماده]]
| solid ([[magnetism|__]])
|-----
| [[نقطه ذوب]]
| 1071 [[Kelvin|K]] (1468 °[[Fahrenheit|F]])
|-----
| [[نقطه جوش]]
| 3699 K (6199&nbsp;°F)
|-----
| [[حجم مولی]]
| 20.69 [[scientific notation|×]]10<sup>-6</sup> [[cubic metre per mole|m<sup>3</sup>/mol]]
|-----
| [[گرمای تبخیر]]
| 414 [[kilojoule per mole|kJ/mol]]
|-----
| [[گرمای هم جوشی]]
| 5.46 kJ/mol
|-----
| [[فشار بخار]]
| n/a [[Pascal|Pa]] at 1071 K
|-----
| [[سرعت صوت]]
| 2100 [[metre per second|m/s]] at 293.15 K
|-----
! colspan="2" bgcolor="#ffbfff" | متفرقه
|-----
| [[الکترونگاتیویته]]
| 1.12 ([[Pauling scale]])
|-----
| [[ظرفیت گرمایی ویژه]]
| 190 [[joule per kilogram-kelvin|J/(kg*K)]]
|-----
| [[رسانائی الکتریکی]]
| 1.15 10<sup>6</sup>/m [[ohm]]
|-----
| [[رسانائی گرمایی]]
| 11.4 [[watt per metre-kelvin|W/(m*K)]]
|-----
| 1<sup>st</sup> [[پتانسیل یونیزاسیون]]
| 534.4 kJ/mol
|-----
| 2<sup>nd</sup> پتانسیل یونیزاسیون
| 1050 kJ/mol
|-----
| 3<sup>rd</sup> پتانسیل یونیزاسیون
| 1949 kJ/mol
|-----
| 4<sup>th</sup> پتانسیل یونیزاسیون
| 3547 kJ/mol
|-----
! colspan="2" bgcolor="#ffbfff" | پایدارترین ایزوتوپها
|-----
| colspan="2" |
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="100%"
|-----
! [[ایزوتوپ|ایزو]]
! [[وفور طبیعی]]
! [[نیمه عمر]]
! [[decay mode|DM]]
! [[decay energy|DE]] [[mega|M]][[electron volt|eV]]
! [[decay product|DP]]
|-----
| <sup>134</sup>Ce || [[synthetic radioisotope|{syn.}]]
| [[1 E s|3.16 days]]
| [[electron capture|ε]] || 0.500
| <sup>134</sup>[[lanthanum|La]]
|-----
| <sup>136</sup>Ce || 0.19%
| colspan="4" | Cerium is [[stable isotope|stable]] with 78 [[neutron]]s
|-----
| <sup>138</sup>Ce || 0.25%
| colspan="4" | Cerium is stable with 80 neutrons
|-----
| <sup>139</sup>Ce || {syn.} || [[1 E s|137.640 days]]
| ε || 0.278 || <sup>139</sup>[[lanthanum|La]]
|-----
| <sup>140</sup>Ce || 88.48%
| colspan="4" | Cerium is stable with 82 neutrons
|-----
| <sup>141</sup>Ce || {syn.} || [[1 E s|32.501 days]]
| [[beta emission|β<sup>-</sup>]]
| 0.581 || <sup>141</sup>[[Praseodymium|Pr]]
|-----
| <sup>142</sup>Ce || 11.08% || [[1 E s|> 5 E16 years]]
| β<sup>-</sup> || unknown || <sup>142</sup>[[neodymium|Nd]]
|-----
| <sup>144</sup>Ce || {syn.} || [[1 E s|284.893 days]]
| β<sup>-</sup> || 0.319 || <sup>144</sup>[[praseodymium|Pr]]
|}
|-----
! colspan="2" bgcolor="#ffbfff" | <font size="-1"> واحدهای [[واحدهای سیستم بین‌المللی|SI]] & [[دماو فشار استاندارد|STP]] استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.</font>
|}
'''سریوم''' [[عنصر شیمیایی]] است که در [[جدول تناوبی]] دارای نشان Ce و [[عدد اتمی]] 58 است.
 
۴٬۰۹۷٬۸۸۹

ویرایش