تفاوت میان نسخه‌های «مسیحیت در نیشابور»

جز
جز
<br />
 
در کتاب [[اسرار التوحید]] ،گفتگوهای،گفتگوها و مدارای شیخ [[ابو سعید ابوالخیر]] با مسیحیان نیشابور ذکر شده‌است.در دوره بعد از ورد اسلام به نیشابور،مسیحیان و مسلمانان با یکدیگر مدارا داشتند و در تاریخ هیچ درگیری بین مسلمانان و مسیحیان ذکر نشده‌است.
<br />