تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه صنعتی قم»

بدون خلاصه ویرایش
دانشگاه صنعتی قم تا سال ۱۳۸۹ فقط یک دانشکده به نام دانشکده فنی مهندسی دارد که به نقل از وب سایت رسمی آن، اهداف زیر را دنبال می کند:
تلاش جهت پاسخگویی به نیازهای علمی و صنعتی کشور
تلاش و مشارکت در تولید علم و ارتقاء فناوریهای پیشرفته
جهت گیری آموزشی همراستا با تحولات صنعتی
توسعه آموزش روزآمد مهندس برق در بالاترین سطح بین المللی
تربیت مهندسین حرفه ای که بتوانند کارهای تحلیل، طراحی و پژوهش را در هر پیشه و صنعت انجام دهند و توانایی رهبری، نوآوری و کارآفرینی در حرفه خود را در قالب توسعه پایدار داشته باشند.
تربیت دانش آموختگان در سطوح عالی همگام با رشد علم و فن آوری
ایجاد زمینه لازم برای ادامه تحصیل دانش آموختگان در مقاط بالاتر
ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای درخشان علمی در استان و کشور اعتلای علمی و فنی استان و کشور
تقویت اعتماد به نفس در حل مسایل صنعتی و ایجاد قدرت تفکر مستقل فنی و علمی جذب و ارتقاء دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارمندان برجسته جهت نیل به اهداف رو به گسترش حرفه ای
تامین نیروی انسانی متخصص کشور با مهارتهای فنی و مدیریتی لازم
ارائه رهنمود و مشارکت در تصمیم سازی های راهبردی علمی و فنی کشور و حل مسائل صنعتی آن
انجام پروژه های فارغ التحصیلی در صنایع روز و پیشرفته و فعال
 
 
۵۴

ویرایش