باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* {{به عربی|أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم المیدانی أبو الفضل النیسابوری}}
== زندگی ==
احمد میدانی در [[نیشابور]] به دنیا آمد و در همان جا پرورش یافت.[[نیشابور]] در زمان او یکی از بزرگترین مراکز تمدن اسلامی به شمار می‌رفت و او در این شهر ساکن محله‏ی میدان زیاد بود، به میدانی مشهور شد.می‌دانیمیدانی در سال ۵۱۸ قمری در همین محله در نیشابور درگذشت.
 
== آثار و نوشته ها==
*«مجمع الامثال» یا «جامع الامثال»:معروف ترین اثر وی[http://www.hawzah.net/Hawzah/Thesiss/ThesisView.aspx?LanguageID=1&ThesisID=85404&SearchText=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D9%86] [http://majles.alukah.net/showthread.php?t=22386]
۶۸۶

ویرایش