تفاوت میان نسخه‌های «مصطلح‌الحدیث»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
{{موضوعات حدیث}}
'''مصطلح‌الحدیث''' یا '''درایه''' از شاخه‌های [[علم حدیث]] است که در آن از کیفیت نقل حدیث از نظر اتصال و انقطاع زنجیرهٔ آن و سندیت حدیث و جز آن سخن می‌رود و هدف آن، تشخیص مقبول یا مردودبودن [[حدیث]] است. علم حدیث به دو شاخهٔ [[درایةالحدیث]] و [[روایةالحدیث]] تقسیم می‌شود و روایةالحدیث، به دو شاخهٔ [[علم رجال|رجال]] و مصطلح‌الحدیث.<ref>مدیرشانه‌چی، «علم درایه یا مصطلح‌الحدیث»</ref>
 
در نزد اهل حدیث، احادیث از جنبه‌های گوناگونی بررسی می‌شوند.
== از لحاظ سندیت حدیث ==
 
== از لحاظ سندیت حدیثاعتبار ==
به نوشتهٔ {{پم|ابن الصلاح|Ibn al-Salah}}، احادیث در بین اهل حدیث بر سه قسم‌اند: ''صحیح''، ''حَسَن'' و ''ضعیف''.<ref>ابن الصلاح، ص ۱۱</ref>
 
به نوشتهٔ {{پم|ابن الصلاح|Ibn al-Salah}}، احادیث در بین [[اهل حدیث]] بر سه قسم‌اند: ''صحیح''، ''حَسَن'' و ''ضعیف''.<ref>ابن الصلاح، ص ۱۱</ref>
 
قدمای [[امامیه|امامی‌مذهب]] احادیث را به ''صحیح'' و غیر آن تقسیم‌بندی می‌کردند و برای ''صحیح''‌برشمردن حدیث معیارهایی داشتند.<ref>مدیرشانه‌چی، «اقسام چهارگانهٔ حدیث»</ref>
=== صحیح ===
 
طبق {{پم|مقدمة ابن الصلاح|Introduction to the Science of Hadith|عنوان=مقدمهٔ ابن الصلاح''}}، حدیث ''صحیح'' حدیثی‌است ''مسند'' که ''شاذ'' و ''معلل'' نباشد و زنجیرهٔ اسناد آن پیوسته باشند و راویان در روایتِ آن ''عادل'' و ''ضابط''.<ref>دربارهٔ ''عدل'' و ''ضبط'' در روایت‌کردن ر.ک. ابن الصلاح، صص ۱۰۴ و ۱۰۶ به بعد</ref> با این تفاسیر، احادیث ''مرسل'' و ''منقطع'' و ''معضل'' و ''شاذ'' و ''معلول'' و غیره نمی‌توانند در این دسته راه یابند.<ref>ابن الصلاح، صص ۱۱–۱۲</ref>
 
طبق ''درایةالحدیث'' نوشتهٔ مدیرشانه‌چی، [در علوم حدیث شیعه] حدیث ''صحیح'' حدیثی‌است که زنجیرهٔ آن توسط رجالی موثق و امامی‌مذهب به [[عصمت|معصوم]] متصل شود.<ref>مدیرشانه‌چی، «صحیح»</ref>
=== ضعیف ===
 
حدیث ''ضعیف'' آن است که شرایط موارد دیگر را نداشته باشد که خود انواع گوناگونی دارد.<ref>مدیرشانه‌چی، «ضعیف»</ref> طبق ''مقدمة ابن الصلاح''، هر حدیثی که ''صحیح'' یا ''حسن'' نباشد ''ضعیف'' است و انواع آن را چنین ذکر می‌کند: موضوع، مقلوب، شاذّ،شاذ، معلل، مضطرب، مرسل، منقطع، و معضل.<ref>ابن الصلاح، صص ۴۱–۴۲</ref>
 
موجبات ضعف حدیث:<ref>مدیرشانه‌چی، «ضعیف»</ref>
=== آحاد ===
 
== از لحاظ اتصال یا انقطاع زنجیره سند ==
 
=== مسند ===
۳۰٬۷۹۸

ویرایش