تفاوت میان نسخه‌های «حقوق مالی»

۴۷۲ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
حقوقی است که اجرای آن مستقیما برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می گردد، .حقوق مالی اعم است از حقوق عینی و حقوق دینی .حق عینی حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال .حق عینی ممکن است تام باشد مثل کسیحق کهمالکیت متعهدیا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند،مثل حق ارتفاق ،حق شفعه،حق انتفاع.حق دینی حقی است پنجکه تنبر آهنذمه ساختمانیافراد مستقر میشود،ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری ، یا تحویل مالی باشد.در کنار این طبقه بندی حقوق مالی دیگری بدهدمثل حق تالیف ،حق اختراع و ... وجود دارد .
در حقیقت دعاوی مالی همواره به طور مستقیم دارای آثار مالی است.
 
[[رده:حقوق]]
۶

ویرایش