تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه غرب»

۱٬۴۶۶ بایت اضافه‌شده ،  ۹ سال پیش
برای مطالعه بیشتر: [[تاریخ فلسفه]]
 
قلمرو فلسفه، به معنای باستانی آن و بر مبنای نوشته‌های فیلسوفان باستان (یا دست‌کم برخی از آنان)، هرگونه تلاش فکری را شامل می‌شد. یعنی مسائل فلسفی، به معنای امروزی آن، را دربرمی‌گرفت ولی بسیاری نظام‌های دیگر نظیر [[ریاضیات محض]] و [[علوم طبیعی]] مانند [[فیزیک]]، [[اخترشناسی]] و [[زیست‌شناسی]] را نیز پوشش می‌داد ([[ارسطو]]، برای مثال، دربارۀدربارهٔ تمام این موضوعات نوشته‌است). عبارت «فلسفه غربی» گاه غیرسودمند و مبهم است چون به گسترۀگسترهٔ وسیعی از سنت‌های متمایز، گروه‌های سیاسی، گروه‌های مذهبی، و تک‌نویسنده‌ها را در طول هزاران سال اشاره دارد.
 
==زیر مجموعه‌های فلسفه غربی==
فیلسوفان غربی را عموماً به چند شاخهٔ عمده تقسیم می‌کنند. این تقسیم‌بندی بر پایهٔ پرسش‌هایی انجام می‌شود که فعالان در بخش‌های مختلف فلسفه مطرح می‌کنند. در جهان باستان، تقسیم‌بندی [[رواقیون]] از سایرین نافذتر بود و بر اساس آن فلسفه به سه بخش [[منطق]]، [[اخلاق]] و فیزیک (به معنای مطالعهٔ طبیعت جهان و مشتمل بر علوم طبیعی و [[متافیزیک]]) تقسیم می‌شد. در فلسفهٔ معاصر، متخصصان امر را معمولاً به بخش‌های متافیزیک، [[معرفت‌شناسی]]، اخلاق و [[زیبایی‌شنایی]] ( و ترکیب این دوتای آخر که [[ارزش‌شناسی]] را تشکیل می‌دهند) تقسیم می‌کنند. منطق نیز گاهی به عنوان یک شاخهٔ اصلی فلسفه لحاظ می‌شود و گاهی به عنوان علمی جداگانه که بر حسب تصادف فیلسوفان نیز در زمینهٔ آن کار می‌کنند. گاهی نیز منطق یک روش منش‌نمای فلسفی<ref>characteristically philosophical method</ref> محسوب می‌شود که در تمام شاخه‌های فلسفه کاربرد دارد.
 
.
 
== جستارهای وابسته ==
۱۲٬۰۰۹

ویرایش