تفاوت میان نسخه‌های «یاکوتسک»

بدون خلاصه ویرایش
 
آنها برای خروج از خانه به طور معمول دو پالتوی پوست می پوشند
نبعمنبع:خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران
{| border="0" cellpadding="2" cellspacing="1" style="float: left; margin-left:1em; background:#e3e3e3;"
|-
کاربر ناشناس