تفاوت میان نسخه‌های «اعتدال (مختصات آسمانی)»

بدون خلاصه ویرایش
{{تخصصی|ستاره‌شناسی}}
{{ترجمه ماشینی}}
در [[نجوم]]، '''اعتدال شب و روز''' یک لحظه در زمانی که در آن نقطه بهاری، [[استوای آسمانی]]، و سایر عناصر مانند گرفته شده در [[تعریف سیستم مختصات]] آسمانی مورد استفاده قرار گیرد. موقعیت در اعتدالین دیگر را می‌توان با در نظر گرفتن محاسبه [[انحراف مسیر]]، [[انحراف]] و [[خمیدگی]]، که به طور مستقیم تحت تاثیر قرار به عنوان مثال [[عروج راست]] و [[دوری از محوراصلی]] است.