تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:روان‌شناسی»

بدون خلاصه ویرایش
<div style="float:left; width:44.5%">
 
{{Random portal component|max=105|header=نگارهٔ برگزیده|footer=نگارهٔ برگزیده...|subpage=نگارهٔ برگزیده|seed=19}}
 
{{Random portal component|max=1|header=گفتاورد|footer=گفتارهای برگزیده...|subpage=گفتاورد|seed=19}}