تفاوت میان نسخه‌های «رمز قالبی»

جز
ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان
جز (ربات: تصحیح جایگذاری کاما، شمارگان هزارگان)
==ساختار مبتني بر شبكه جابجايي - جانشيني==
 
اين ساختار از دو اصل در هم پيچيدگي و انتشار شانون تبعيت مي‎كند . با استفاده از در هم پيچيدگي،رابطهپيچيدگي، رابطه بين بيت‎هاي كليد و بيت‎هاي متن رمزشده، غيرخطي و پيچيده مي‎گردد. با استفاده از انتشار، [[افزونگي]] موجود در متن اصلي پس از رمزكردن در متن رمز شده پخش مي‎شود.
 
در اين ساختار از شبكه هاي جابجايي- جانشيني بصورت متوالي در چند دور استفاده مي‎گردد. در هر دور، بیت‎های کلید دور با بیت‎های متن اصلی XOR می‎شود. همچنین S_BOXها بیت‎های یک بلوک از متن اصلی را با بیت‎های دیگر جایگزین کرده P_BOXها بیت‎های خروجی از S_BOXهای یک دور را با یکدیگر جابجا می کنند. درواقع درهم‎پیچیدگی توسط S_BOX و انتشار توسط P_BOX انجام می‎گیرد. در دور آخر جابجایی بیتی صورت نمی‎گیرد.نحوه رمزگشایی نیز ماندد رمزگذاری است با این تفاوت که در رمزگشایی نحوه اعمال زیرکلید برعکس رمزگذاری است.
==حالات مختلف کاری رمزهای بلوکی==
 
برای استفاده از رمزهای بلوکی، بسته به نوع نياز از حالات مختلفی استفاده می¬کنيم. هر حالت مزايا و معايب خود را دارد. هيچ حالتی را نمی‎توان يافت که کليه مزايا را داشته باشد، و هيچ مشکلی نداشته باشد. بر اين اساس، با توجه به نوع نياز و نيز محدوديت‎هايی چون سرعت، حافظه، تعداد بيت‎های متن اصلی، اندازة برد سخت‎افزاری و يا ميزان هزينة مورد نياز برای عمل رمزنگاری و يا رمزگشايی و ... ، از حالت بهينه استفاده می‎کنيم[6].
 
بر طبق استاندارد NIST ،NIST، رمزهای قالبی از لحاظ کاربردی 3 حالت دارند:
 
رمزهای قالبی مورد استفاده برای محرمانگی: که 6 حالت دارد.
۴٬۱۶۷٬۲۲۴

ویرایش