تفاوت میان نسخه‌های «درگاه:جغرافیا»

بدون خلاصه ویرایش
<div style="float:right; width:55%;"> <!-- This width add to the margin below to equal 99٪-->
{{Random portal component|max=1|header=نوشتار برگزیده|footer=نوشتارهای برگزیده...|subpage=نوشتار برگزیده|seed=19}}
 
{{Random portal component|max=8|header=زندگی‌نامهٔ برگزیده|footer=زندگی‌نامهٔ برگزیده...|subpage=زندگی‌نامهٔ برگزیده|seed=19}}
 
{{درگاه:جغرافیا/box-header|''سرزمین‌ها''|درگاه:جغرافیا/سرزمین‌ها|}}
 
{{Random portal component|max=18|header=نگارهٔ برگزیده|footer=نگاره‌های برگزیده...|subpage=نگارهٔ برگزیده|seed=19}}
 
{{Random portal component|max=8|header=گوناگون|footer=جغرافیا...|subpage=گوناگون|seed=19}}
 
{{/box-header| آیا می‌دانید...|درگاه:جغرافیا/آیا می‌دانید|}}
 
<div style="float:right; width:100%">
{{Random portal component|max=5|header=سراسرنما|footer=سراسرنما...|subpage=سراسرنمای برگزیده|seed=19}}
 
{{/box-header|درگاه‌های وابسته|درگاه:جغرافیا/درگاه‌های وابسته|}}
۵۲٬۰۰۸

ویرایش