تفاوت میان نسخه‌های «سامانه کنترل»

بدون خلاصه ویرایش
 
مهندس کنترل در طراحی سیستمهای کنترل باید بتواند پاسخ سیستم به سیگنالها و اغتشاشات گوناگون را تعیین و تحلیل کند . معمولاً طرح اولیه سیستم رضایتبخش نیست . پس در صورت لزوم سیستم را باید دوباره طراحی و تحلیل کند . و این فرآیند را تا آنجا تکرار کند که به سیستم مطلوب دست یابد . پس از آن می تواند نمونه فیزیکی سیستم را بسازد .
 
== تحلیل سیستمهای کنترل در حوزه زمان ==
 
 
== طراحی سیستمهای کنترل در حوزه زمان ==
۳۹۸

ویرایش