تفاوت میان نسخه‌های «آرنولد شوارتزنگر»

طبق گفته ی خود آرنولد او زیاد طعم شکست را در مسابقات نچشیده است و واقعا نیز همچین است زیرا از ۲۵ مسابقه ی رسمی و بین المللی که داشته است فقط ۲ مسابقه را اول نشده است و در ان دو مسابقه به مقام ۲ رسیده است. نام او در کتاب رکورد های گینس به عنوان بهترین و کاملترین بدن انسانی امده است..اندازه ی بدن او در زمانیکه در اوج شهرت و قهرمانی بود بدین شرح است:
 
بازوها: ۵۷130 سانتی متر
سینه: ۱۴۶ سانتی متر
کمر: ۸۵ سانتی متر
کاربر ناشناس