الگو:موضوعات تبریز: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات:اصلاح الگو
جز (ربات:تصحیح تغییرمسیرها)
جز (ربات:اصلاح الگو)
{{Navbox
|bodyclass=hlist
|name=محله‌های تبریز
|title=[[تبریز|موضوعات تبریز]]
|image=[[پرونده:Poets tomb tabriz.jpg|100px|مقبرةالشعرا]]
|list1=
|list1=[[آثار باستانی تبریز|آثار باستانی]]{{•}}[[فهرست امامزاده‌های تبریز|امامزاده‌ها]]{{•}}[[اولین‌های تبریز در تاریخ ایران|اولین‌ها]]{{•}}[[ایستگاه راه‌آهن تبریز|ایستگاه راه‌آهن]]{{•}}[[فهرست بزرگراه‌های تبریز|بزرگراه‌ها]]{{•}}[[بناهای تاریخی تبریز|بناهای تاریخی]]{{•}}[[پیشینه تبریز|پیشینه]]{{•}}[[خانه‌های تاریخی تبریز|خانه‌های تاریخی]]{{•}}[[فهرست خیابان‌های اصلی تبریز|خیابان‌ها]]{{•}}[[زمین‌لرزه‌های تبریز|زمین‌لرزه‌ها]]{{•}}[[فهرست سینماهای تبریز|سینماها]]{{•}}[[شهر جدید سهند|شهر جدید]]{{•}}[[شبکه استانی اذربایجان شرقی|صدا و سیما]]{{•}}[[فرودگاه بین‌المللی تبریز|فرودگاه بین‌المللی]]{{•}}[[فضای سبز تبریز|فضای سبز]]{{•}}[[فهرست کلیساهای تبریز|کلیساها]]{{•}}[[متروی تبریز|مترو]]{{•}}[[فهرست محله‌های تبریز|محله‌ها]]{{•}}[[مسجدهای تاریخی تبریز|مسجدهای تاریخی]]{{•}}[[فهرست مشاهیر تبریز|مشاهیر]]{{•}}[[مناطق شهری تبریز|مناطق شهرداری]]{{•}}[[موزه‌های تبریز|موزه‌ها]]{{•}}[[وجه تسمیه تبریز|وجه تسمیه]]{{•}}[[نمایشگاه بین‌المللی تبریز|نمایشگاه بین‌المللی]]{{•}}[[فهرست نشریه‌های تبریز|نشریه‌ها]]
*[[آثار باستانی تبریز|آثار باستانی]]
*[[فهرست امامزاده‌های تبریز|امامزاده‌ها]]
*[[اولین‌های تبریز در تاریخ ایران|اولین‌ها]]
*[[ایستگاه راه‌آهن تبریز|ایستگاه راه‌آهن]]
*[[فهرست بزرگراه‌های تبریز|بزرگراه‌ها]]
*[[بناهای تاریخی تبریز|بناهای تاریخی]]
*[[پیشینه تبریز|پیشینه]]
*[[خانه‌های تاریخی تبریز|خانه‌های تاریخی]]
*[[فهرست خیابان‌های اصلی تبریز|خیابان‌ها]]
*[[زمین‌لرزه‌های تبریز|زمین‌لرزه‌ها]]
*[[فهرست سینماهای تبریز|سینماها]]
*[[شهر جدید سهند|شهر جدید]]
*[[شبکه استانی اذربایجان شرقی|صدا و سیما]]
*[[فرودگاه بین‌المللی تبریز|فرودگاه بین‌المللی]]
*[[فضای سبز تبریز|فضای سبز]]
*[[فهرست کلیساهای تبریز|کلیساها]]
*[[متروی تبریز|مترو]]
*[[فهرست محله‌های تبریز|محله‌ها]]
*[[مسجدهای تاریخی تبریز|مسجدهای تاریخی]]
*[[فهرست مشاهیر تبریز|مشاهیر]]
*[[مناطق شهری تبریز|مناطق شهرداری]]
*[[موزه‌های تبریز|موزه‌ها]]
*[[وجه تسمیه تبریز|وجه تسمیه]]
*[[نمایشگاه بین‌المللی تبریز|نمایشگاه بین‌المللی]]
*[[فهرست نشریه‌های تبریز|نشریه‌ها]]
}}
<noinclude>