باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
* ''بیوشیمی'' مطالعهٔ مواد شیمیائی و فرایندهای حیاتی است که در موجودات زنده رخ می‌دهد. تمرکز تحقیقات بیوشیمی‌دان‌ها بر نقش، عملکرد، و ساختار [[مولکولهای زیستی]] است.
ارتباط این علم باداروسازی وشیمی الی به گونه ای گسترده است.
 
== روش‌های آزمایشگاهی مورد استفاده در زیست‌شناسی مولکولی ==
کاربر گمنام