تفاوت میان نسخه‌های «فهرست نژادهای سگ»

جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز با مترادف فارسی samoyed (dog) > ساموید (سگ))
!نژاد!!خاستگاه!![[سازمان جهانی سگ|FCI]]!![[American Kennel Club|AKC]]!![[Australian National Kennel Council|ANKC]]!![[Canadian Kennel Club|CKC]]!![[The Kennel Club|KC]]!![[زلاند نو Kennel Club|NZKC]]!![[United Kennel Club|UKC]]!!class="unsortable"|تصویر
|-
|[[Affenpinscherآفنپینچر]]||[[آلمان]]، [[فرانسه]]<ref name="Affen">[http://www.akc.org/breeds/affenpinscher/index.cfm American Kennel Club - Affenpinscher<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>||گروه ۰۲ دسته ۰۱ #۱۸۶||گروه عروسکی<ref name="Affen"/>||گروه ۰۱ (عروسکی‌ها)||گروه ۰۵ - (عروسکی‌ها)||عروسکی||عروسکی||سگ همنشین||[[File:Affenpinscher.jpg|100px]]
|-
|[[افغان هاند]]||[[افغانستان]]<ref name="Afghan">[http://www.akc.org/breeds/afghan_hound/index.cfm American Kennel Club - Afghan Hound<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>||گروه ۱۰ دسته ۰۱ #۲۲۸||گروه تازی<ref name="Afghan"/>||گروه ۰۴ (تازی‌ها)||گروه ۰۲ - (تازی‌ها)||تازی||تازی||Sighthound and Pariah||
|[[Alsatian Shepalute]]||[[ایالات متحده آمریکا]]||||||||||||||||[[File:CanyonAS.jpg|100px]]
|-
|[[Americanآکیتا Akitaآمریکایی]]||[[ژاپن]]||گروه ۰۵ دسته ۰۵ #۳۴۴||||||||||||||[[File:American akita.jpg|100px]]
|-
|[[Americanبولداگ Bulldogآمریکایی]]||[[ایالات متحده آمریکا]]||||||||||||||سگ نگهبان||[[File:Saylor's Doc Holliday.jpg|100px]]
|-
|[[American Bully]]||[[ایالات متحده آمریکا]]||||||||||||||||
|[[American Cocker Spaniel]]||[[ایالات متحده آمریکا]]||گروه ۰۸ دسته ۰۲ #۱۶۷||گروه ورزشی||گروه ۰۳ (سگ‌های شکاری)||گروه ۰۱ Sporting Dogs||سگ‌شکاری||سگ‌های شکاری||سگ شکاری||[[File:AmericanCockerSpaniel wb.jpg|100px]]
|-
|[[Americanسگ Eskimoاسکیمو Dogآمریکایی]]||[[ایالات متحده آمریکا]]<ref name="AmEskimo">[http://www.akc.org/breeds/american_eskimo_dog/index.cfm American Kennel Club - American Eskimo Dog<!-- عنوان تصحیح شده توسط ربات -->]</ref>||||Non-گروه ورزشی<ref name="AmEskimo" />||||گروه ۰۶، Non-sporting||||||نژاد شمالی||[[File:American Eskimo Dog.jpg|100px]]
|-
|[[American Foxhound]]||[[ایالات متحده آمریکا]]||گروه ۰۶ دسته ۰۱ #۳۰۳||گروه تازی||||گروه ۰۲ (تازی‌ها)||||||Scenthound||[[File:AmericanFoxhound2.jpg|100px]]
|-
|[[Americanتریر Hairlessبدون Terrierمو آمریکایی]]||[[ایالات متحده آمریکا]]||||||||||||||تریر||[[File:TagnonPond9-6-03.jpg|100px]]
|-
|[[American Mastiff]]||[[ایالات متحده آمریکا]]|||||||||||||||
|[[File:American Mastiff.jpg|100px]]
|-
|[[Americanتریر Pitپیتبول Bull Terrierآمریکایی]]||[[ایالات متحده آمریکا]]||||||||||||||تریر||[[File:American Pit Bull Terrier - Seated.jpg|100px]]
|-
|[[American Staffordshire Terrier]]||[[ایالات متحده آمریکا]]||گروه ۰۳ دسته ۰۳ #۲۸۶||گروه تریر||گروه ۰۲ (تریرها)||گروه ۰۴ - Terrier||||تریر||||
|[[Welsh Terrier]]||[[ولز]]||گروه ۰۳ دسته ۰۱ #۰۷۸||گروه تریر||گروه ۲ (تریرها)||گروه ۴ - Terrier||تریر||تریر||تریر||[[File:Welch Terrier on sand - 2007.png|100px]]
|-
|[[Westوِست Highlandهایلند Whiteوایت Terrierتریِر]]||[[اسکاتلند]]||گروه ۰۳ دسته ۰۲ #۰۸۵||گروه تریر||گروه ۲ (تریرها)||گروه ۴ - Terrier||تریر||تریر||تریر||[[File:West Highland White Terrier Krakow.jpg|100px]]
|-
|[[West Siberian Laika]]||[[روسیه]]||گروه ۰۵ دسته ۰۲ #۳۰۶||||||||||||||[[File:West Siberian Laika.jpg|100px]]
۱۱٬۴۲۵

ویرایش