باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}
 
'''دیرین‌مردم‌شناسی''' که ادغام دو رشتهٔ علمی [[دیرین‌شناسی]] و [[انسان‌شناسی زیستی|انسان‌شناسی فیزیکی]] است، خاستگاه [[انسان]] را مطالعه می‌کند. دیرین‌مردم‌شناسان سروکار زیاد با فسیل‌های [[انسان‌تباران]] می‌دارنددارند.
 
{{خرد}}