تفاوت میان نسخه‌های «کریستال مایع»

بدون خلاصه ویرایش
 
9. بلور مایع پخش شده در پلیمر
یک لایه بلور مایع پخش شده در پلیمر، از تعداد بسیار زیادی قطره بلور مایع تشکیل شده که در یک ماتریس پلیمری پخش شده‌اند. ایده‌ی مهم و متمایز کننده‌ PDLCها تشکیل سیستم‌هایی با نسبت سطح به حجم بالاست. قطعات بلور مایع سنتی از یک لایه‌ی نازک بین دو زیرلایه‌ی موازی تشکیل شده‌اند. زیرلایه‌ها طوری فراوری می‌شوند که آرایش منظمی از بلور مایع در هر سطح به‌ دست می‌آید. سیستم‌های PDLC از چند جنبه‌ی اساسی دیگر با قطعات بلور مایع متفاوت هستند.نخست این‌که در سیستم‌های PDLC افزایش زیادی در مساحت سطحی نسبی وجود دارد. مساحت سطح کل در یک سیستم PDLC دست‌کم یک مرتبه‌ی بزرگی بزرگ‌‌تر از این مقدار در نمونه‌هایی با زیرلایه‌های موازی است. بر خلاف هندسه‌ی صفحه‌ی موازی، سطوح داخلی در فیلم‌های PDLC انحنا دارند. سطوح منحنی منجر به جهت‌گیری‌ها و ساختارهای نقص می‌شود که در قطعات بلور مایع صفحه موازی یافت نمی‌شود. تنوع زیادی از ساختارهای پلیمری داخلی در مواد PDLC یافت می‌شود. بلورهای مایع هم می‌توانند به صورت قطره‌های ناپیوسته وجود داشته باشند و هم به صورت شبکه‌ای نافذ از پلیمر و یا چیزی بین این دو حالت. سیستم‌های بلور مایع پخش شده از جمله قطره‌های سیگاری شکل، ساختارهای گوی‌چه مانند، ساختار قطره‌ی دوقطبی، قطره‌های عدسی شکل شناور بر سطح آب و هم‌چنین ساختارهای بلور مایع نماتیک و اسمکتیک در لوله‌های مویین از نیمه‌ی قرن گذشته موضوع تحقیقات موردی بوده است.
 
10. بلور مایع پایدار شده با پلیمر
دومین رژیم مجزای ترکیبات بلور مایع و پلیمر، بلور مایع پایدار شده با پلیمر هستند. در مقابل PDLCها که غلظت بالایی از پلیمر(بیش از 30%)در آن‌ها به کار می‌رود و پلیمر یک ماتریس همسان‌گرد ایجاد می‌کند و بلورهای مایع در حوزه‌های کوچک قرار می‌گیرند، PDLCها شامل مقدار کمی پلیمر(کمتر از 10 %)هستند. فاز بلور مایع در PDLCها یک شاره‌ی پیوسته را تشکیل می‌دهد که یک شبکه‌ی پلیمری ناهمسان‌گرد در آن نفوذ کرده است. در سال 1990، Hikmat، در ازمایش‌گاه‌های تحقسقاتی فیلیپس یک ژل ناهمسان‌گرد را گزارش کرد که از مقدار کمی بلور مایع دی‌آکریلات یک شبکه‌ی ناهمسان‌گرد پلیمری در یک سلول با آرایش موازی ایجاد کرد و خواص الکترواپتیکی چنین ژلی را بررسی کرد و در آن‌ها پراکندگی قابل کنترل با میدان الکتریکی، سرعت پاسخ بالاتر و ولتاژ کاری کمی بالاتر نسبت به بلور مایع خالص مشاهده کرد. PDLCها در نمایش‌گرها به کار می‌روند.
 
11. HPDLC
سومین دسته از ترکیبات بلور مایع و پلیمر، HPDLCها هستند که به نوعی زیرمجموعه‌ی PDLCها هستند. PDLCهای شکل گرفته از طریق هولوگرافی، آخرین نسل از انواع PDLCها می‌باشند. در این نوع ساختارها بر خلاف پلیمرهای حل شده در پلیمر، قطره‌های بلور مایع در کنار یکدیگر تشکیل صفحات متناوب بلور مایع را می‌دهند که صفحات پلیمری در بین این صفحات قرار گرفته‌اند. اساس شکل‌گیری چنین ساختارهایی مبتنی بر واکنش فوتوپلیمریزاسیون مونومرها در ناحیه‌های تحت تابش لیزر یا UV و نفوذ بلورهای مایع به ناحیه‌های تاریک می‌باشد. چنین ساختارهایی را عمدتا تحت طرح تداخلی حاصل از دو باریکه‌ی لیزر و یا با استفاده از ماسک و پرتو لیزر یا UV می‌توان ایجاد کرد.
 
۹

ویرایش