تفاوت میان نسخه‌های «کارایی الگوریتمی»

(اهمیت الگوریتم های کارا)
== منابع ==
عنوان اصلی: Foundations of algorithms using C++pseudocode,c2004. Neapolitan,Richard E. Naimipour,kumarss
 
عنوان ترجمه: طراحی الگوریتم ها با استفاده از شبه کد C++ با ترجمه کامل ضمایم. ترجمه ی حجت الله جلیلی انتشارات پارتیان.
 
۲۰

ویرایش