تفاوت میان نسخه‌های «بحث:ترکستان»

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای جدید حاوی «به نام خدا در این مقاله سرزمینهایی که از دیرباز جزء سرزمینهای ایرانی بوده و ب...» ایجاد کرد)
 
'''به نام خدا'''
 
در این مقاله سرزمینهایی که از دیرباز جزء سرزمینهای ایرانی بوده و بعدها مورد تصرف ترکان واقع شده مانند سرزمینهای شمال شرقی ایران، جمهوری ترکمنستان و شمال افغانستان کنونی که بخشی از خراسان بوده اند و همچنین خوارزم نیز که با وجود سلطه حاکمان ترک در عصر اسلامی، مسکن مردمان ایرانی نژاد بوده همگی ترکستان شمرده شده است.
 
همچنین از کنار سرزمینهای غیر ترکی ختن و سغد و فرغانه که امروزه جزء مناطق دارای سکنه ترکی زبان هستند به سادگی گذر کرده است.
 
نام ترکستان اگر در سده های اخیر بر شهری اطلاق شده باشد به خاطر نام باستانی ترکستان است که آن قدر شهرت داشته که از آن ضرب المثل بسازند :
'''"ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی کاین ره که تو می روی به ترکستان است"'''
 
ترکستان نامی ایرانی مانند عربستان است یعنی سرزمین مردم ترک و مرز تاریخی ترکستان با ایران رود آهو(جیحون یا آمو دریا) بود که با مسلمان شدن ایرانیان و ترکان این مرز از میان رفت و ابتدا قسمتی از ترکستان به دست حکومتهای ایرانی - اسلامی از قبیل سامانیان افتاد و سپس ترکان مسلمان بر ایران مسلط شدند.
××××