باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحات ابهام‌زدایی از نویسهٔ پایپ استفاده نکنید!
== خیابان‌ها ==
 
* [[خیابان شریعتی (تهران)|شریعتی]]، نام یکی از خیابان‌های شهر تهران
* [[خیابان شریعتی (تبریز)|شریعتی]]، نام یکی از خیابان‌های شهر تبریز
* [[خیابان شریعتی (مشهد)|شریعتی]]، نام یکی از خیابان‌های شهر مشهد
* [[خیابان شریعتی (اصفهان)|شریعتی]]، نام یکی از خیابان‌های شهر اصفهان
* [[خیابان شریعتی (خرم‌آباد)|شریعتی]]، نام یکی از خیابان‌های شهر خرم‌آباد
* [[خیابان شریعتی (کرمانشاه)|شریعتی]]، نام یکی از خیابان‌های شهر کرمانشاه
* [[خیابان شریعتی (اراک)|شریعتی]]، نام یکی از خیابان های شهر اراک
 
== بیمارستان‌ها ==