تفاوت میان نسخه‌های «ایرانی‌زدایی»

 
[[شیخ خزعل|شیخ خزعل و انگلستان]]
 
[[آل خلیفه|آل خلیفه و انگلستان با حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل]]
 
[[بلوچستان انگلیس|گلداسمیت و بلوچستان انگلیس]]
 
[[معاهده پاریس|ایرانیت زدایی از هرات توسط کمپانی هند شرقی بریتانیا]]
 
[[عهدنامه گلستان|ایرانیت زدایی از گرجستان، داغستان و آذربایجان توسط سرگور اوزلی انگلیسی و گوداوویچ روسی]]
 
[[عهدنامه ترکمانچای|ایرانیت زدایی از ایروان و نخجوان توسط مک دونالد سفیر انگلستان و پاسکویچ روس]]
 
==لینکهای خارجی==
۷۵۷

ویرایش