باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۶ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
پوششی [[پروتئین|پروتئینی]] است که اطراف ماده [[ژنتیک|ژنتیکی]] [[ویروس]] را می پوشاند و باعث نفوذ راحت تر ویروس به داخل [[سلول]] می شود.<ref>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23139803</ref>
 
پروتئینهای کپسید بر اساس ژنوم ویروس توسط سلول میزبان ساخته می شوند.
کاربر گمنام