تفاوت میان نسخه‌های «توزیع احتمال»

۱٬۱۴۴ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
جز (ربات: fr:Loi de probabilité یک مقالهٔ خوب است)
بر اساس این که این متغیر گسسته یا پیوسته باشد توزیع گسسته یا پیوسته نام می‌گیرد.
 
 
== خاصیت‌های تابع توزیع ==
# همواره داریم : <math> F_X(+\infty) = 1 </math> و <math> F_X(-\infty) = 0 </math>
# تابعهمواره توزیعداریم: تجمعی<math> غیرF_X(+\infty) نزولی= ست،1 یعنی</math> :و <math> x_1 \le x_2 \Rightarrow F_X(x_1-\infty) \le= F_X(x_2)0 </math>
# تابع توزیع هموارهتجمعی ازغیر راستنزولی پیوستهست، استیعنی: <math> x_1 \lim_{x\rightarrowle a^{+}}x_2 f\Rightarrow F_X(xx_1)=f \le F_X(ax_2) </math>
# تابع توزیع همواره از راست پیوسته‌است: <math>\lim_{x\rightarrow a^{+}} f(x)=f(a)</math>
اگر تابع توزیع تجمعی پیوسته باشد مشتق ان برابر تابع چگالی متغیر مورد بررسی است و اگر تابع توزیع گسسته باشد مشتق ان برابر تابع احتمال متغیر مورد بررسی است.<ref>{{یادکرد|کتاب=آمار و احتمال کاربردی|نویسنده=سعید رضاخواه|ناشر=انتشارات دانشگاه امیر کبیر|شابک=ISBN 964-463-091-2 (کتابخانه ملی : م۷۹-۲۰۶۷۴)}}</ref>
 
== واژگان ==
* '''متغیر گسسته''' (Discrete variable)، متغیری است که فقط مجموعه‌ای از ارزشهای معین به آن اختصاص داده می‌شود بعنوان مثال تعداد دانشجویان یک کلاس یا تعداد اعضای یک خانواده. در متغیر گسسته، ارزشهای موجود بین دو مقدار یا دو ارزش، دارای معنی و مفهوم نیست.
* '''متغیر پیوسته''' (Continuose variable)، متغیری است که هر ارزش یا مقدار (اعشاری، کسری) را می‌توان به آن اختصاص داد و هر عددی که بین دو واحد آن انتخاب شود دارای معنی و مفهوم است. مانند سن، قد، وزن و نمره‌های پیشرفت تحصیلی.<ref>http://spss-amar.vcp.ir/113798-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84/265262-%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84.html</ref>
 
== منبع ==
۲٬۹۶۸

ویرایش