تفاوت میان نسخه‌های «بخش بازفت»

منطقه بازفت شامل دو بخش بازفت بالا و بازفت پایین میباشد.
 
بازفت بالا در همجواری مرز [[استان خوزستان]] واقع گردیده است. در این قسمت اکثر طوایف [[موری (طایفه)|موری]] از جمله غریب گرهاوعیدی وندها(دره کندی)ساکن میباشند.
 
== پانویس ==
کاربر گمنام