تفاوت میان نسخه‌های «سکونتگاه غیررسمی»

 
== منابع و ماخذ ==
# گزارش پروژه بررسی نهادی و طراحی برنامه های آموزشی برای شهرداری‌ها- کار فرما: طرح بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن - مشاور: شرکت خدمات مدیریت ایرانیان
#غلامرضا کاظميان / وجه الله قرباني زاده / سعيد شفيعا . ارزيابي و شناسايي کنشگران توسعه ناپايدار محلات غيررسمي: نمونه موردي محله غيررسمي شميران نو. نشریه علمی پژوهشی نامه معماری و شهرسازی . شماره 8
۱۱۹

ویرایش