تفاوت میان نسخه‌های «سکونتگاه غیررسمی»

{{پانویس}}
 
== منابعارجاع وبه ماخذبیرون ==
 
# گزارش پروژه بررسی نهادی و طراحی برنامه های آموزشی برای شهرداری‌ها- کار فرما: طرح بهسازی شهری و اصلاحات بخش مسکن - مشاور: شرکت خدمات مدیریت ایرانیان
# [http://urbanmanagement.ir/?Type=Modules&Module=TextModule&Code=105 تعریف مفهوم اسکان غیررسمی و سکونتگاه هایر خوروی سایت مرجع مدیریت شهری]
#غلامرضا کاظميان / وجه الله قرباني زاده / سعيد شفيعا . ارزيابي و شناسايي کنشگران توسعه ناپايدار محلات غيررسمي: نمونه موردي محله غيررسمي شميران نو. نشریه علمی پژوهشی نامه معماری و شهرسازی . شماره 8
۱۱۹

ویرایش