تفاوت میان نسخه‌های «شام آخر (فیلم ۱۳۸۰)»

== دیگر دست اندرکاران ==
* لباس و صحنه پردازی: [[علی عابدینی]]
* منشی صحنه: [[پانته آ پناهی ها]]
* چهره پردازی: [[علی عابدینی]]
* تهیه کنندگان: [[ناهید حاجی پور]]، [[بهارک ملک زاده]]
۳۵

ویرایش