تفاوت میان نسخه‌های «راننده»

بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}
{{ویکی‌سازی}}
===راننده===
راننده به فردی اطلاق می شود که مهارت راندن وسیله نقلیه موتوری را داشته باشد. این مهارت با [[آموزش]] و تمرین بدست می آید.مرحله بعد امتحان([[آزمون]]) دادن برای نشان دادن کسب مهارت است که توسط [[اداره راهنمائی و رانندگی]] انجام می شود.
==شرایط یک راننده ==
۳۵۴

ویرایش