تفاوت میان نسخه‌های «ماهی‌شناسی کاربردی»

[۱] وثوقی، غ. ح. و ب.، مستجیر، ۱۳۷۱. [[ماهیان]] [[آب شیرین]]، چاپ اول، انتشارات [[دانشگاه تهران]]، ۳۱۷ص.
 
[۲] [[هدایتی]] فرد، مسعود، ۱۳۸۶، [[ماهی شناسی کاربردی]]،http://aminkeyvan.blogfa.com/post-9.aspx، انتشارات علمی [[دانشگاه آزاد اسلامی]]، ۲۲۶ صفحه. ISBN ۹۶۴-۴۵۰-۴۰۴-۶،
 
[۳] بریمانی، ا. ، ۱۳۵۲. [[ماهی‌شناسی]] و [[شیلات]]، انتشارات [[دانشگاه تهران]] و [[دانشگاه ارومیه]](۱۳۵۶).
 
[۱۵] [[کیوان]]، ا. ، ۱۳۳۳. [[خاویار]] ([[ماهیان خاویاری]]، طرز تهیه انواع [[خاویار]]، بازرسی بهداشتی کالاهای [[گوشتی]] و [[خاویار]] [[تاسماهیان]])، شرکت سهامی طبع کتاب و [[ستاد ارتش]]، [[تهران]]، ۱۷۰ ص.
 
 
== پیوند به بیرون ==