صمد و قالیچه حضرت سلیمان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
* [[حسن رضیانی]] ([[عین‌الله]])
* [[حسین امیرفضلی]] ([[مش باقر]])
* [[حسین حسینی(بازیگر)]] (سرگروهبان)
* [[منوچهر فرید]] (پروفسور)
* [[نوری کسرائی]] (سارا)
کاربر ناشناس