چاکنایی‌شدگی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
به دیگر سخن، چاکنایی‌شدگی فرایندی آوایی است که در آن [[بست چاکنایی]] به‌صورت تولید دومین به آوا افزوده می‌شود. واحد آوایی تولید شده با این فرایند را چاکنایی‌شده <sup>glottalized</sup> می‌گویند.
 
همخوانی که با انسداد یا سایش در چاکنای تولید می‌شود یک [[هم‌خوان]] (صامت) چاکنایی است. برای نمونه، همزه در فارسی با بسته و سپس باز شدن آنی چاکنای تولید می‌شود و از واحدهای آوایی چاکنایی است. این دو، تنها همخوانهای چاکنایی
 
در زبان فارسی دو هم‌خوان چاکنایی وجود دارد که هر دو بی‌واک هستند. یکی هـ ([h]) که هم‌خوان سایشی چاکنایی است و دیگری همزه ([?]) که هم‌خوان انسدادی چاکنایی است.<ref>[http://www.farsicity.ir/index.aspx?siteid=40&pageid=24058 شهر مجازی زبان و ادل فارسی]: آواشناسی، بازدید: فوریه ۲۰۱۳.</ref>
 
۱۵۷٬۶۳۳

ویرایش