باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| seat = گلگت
| blank_name_sec1 = Main languages
| blank_info_sec1 = {{unbulleted list|[[Urduاردو]] (Nationalملی &و Officialرسمی)|[[Shinaزبان languageشینا|Shinaشینا]]|[[Burushaskiبوروشاسکی]]|[[Baltiگویش dialectبلتی|Baltiبلتی Tibetanتبتی]]|[[Wakhiزبان languageواخی|Wakhiواخی]]|[[Khowarزبان languageخوار|Khowarخوار]]}}
| blank_name_sec2 = Assembly seats
| blank_info_sec2 = 33<ref>''Legislative Assembly will have directly elected 24 members, besides