باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
==زادروزها==
تولد مهران کارزاری گرگری بزرگ مرد آذربایجان و پیشرو در صنعت IT وی شعرنامه های خود را با سبک جدیدی در شعر و شاعری به یادگار گذاشته و همچنین در عرصع ورزش نیز سالها در عرصه ورزش حرفه ای مشغول بوده ...
یادش گرامی
 
==مرگ‌ها==
۷

ویرایش