تفاوت میان نسخه‌های «کانادا»

۱۰٬۳۱۷ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات افزودن: os:Канадæ)
----
{{بدون منبع}}
'''کانادا''' شمالی‌ترین کشور واقع در [[آمریکای شمالی]] است. به صورت رسمی عنوان [[کنفدراسیون]] به کانادا اطلاق می‌شود، اما در واقع این کشور به صورت [[فدراسیون]] و زیر تشریفات [[سلطنت مشروطه]] مرتبط با [[پادشاهی متحده]] اداره می‌شود. در جنوب و شمال‌غرب هم‌مرز [[ایالات متحده‌ آمریکا]] است. مرز ۸۰۴۵ کیلومتری بین این دو کشور طولانی‌ترین مرز بی‌دفاع در کل جهان است. کانادا از سوی شرق در کنار [[اقیانوس اطلس]] و از سوی غرب در کنار [[اقیانوس آرام]] قرار دارد. این کشور از شمال به اقیانوس [[منجمد شمالی]] و [[شمالگان]] می‌رسد.
== پایتخت ==
شهر [[اتاوا]] پایتخت کشور کانادا است. این شهر در حدود ۱ میلیون نفر جمعیت دارد. پرجمعیت ترین شهر کانادا [[تورنتو]] میباشد که جمعیت تورنتو بزرگ GTA حدود ۴.۴ میلیون نفراست. شهرهای [[مونترال]] و [[ونکوور]] با ۳.۴و ۱.۹ میلیون نفر در رده های بعدی هستند.
 
----
 
===نظام آموزشی===
 
ساختار كلي و سياستهاي آموزشي
ساختار سازماني نظام آموزشي
نظام آموزشي و ساختارآن درايالات و قلمروهاي كانادا به كلي با يكديگرمتفاوت اند.اما به طوركلي ميتوان گفت نظامهاي آموزشي كشوركانادا ازيك دوره پيش دبستاني با مدت زماني1تا2سال؛مقطع آموزش ابتدايي با مدت زمان 5 تا 8سال و مقطع آموزش متوسطه، تا پايان پايه12تحصيلي؛متشكل شده است .
 
سياست هاي آموزشي
از آنجاييكه وظيفه رسيدگي و نظارت برحوزه آموزش دركشوركانادا به طور كامل درحوزه اختيارات ايالات وقلمروهاي كشور قرار دارد از اين روي هيچگونه نظام آموزشي فدرالي در اين كشور وجود ندارد.به ديگر سخن نوعي تعهد ملي نسبت به حوزه آموزش دراين كشور به چشم خورده وآموزش پايه براي كليه شهروندان كانادايي آزاد و رايگان مي باشد.البته دراين ميان هر ايالت با وجود تشايه در اغلب زمينه ها با ساير ايالات،علائق منطقه اي خاص خود را نيزدنبال مينمايد.درحوزه آموزش عالي، موسسات به دو دسته كالج هاي ايالتي ودانشگاه ها تقسيم ميگردند..دركشوركانادا تفاوتهاي عمده اي ميان نظام آموزشي ايالات مختلف مشهود ميباشد.به نحويكه دركشوركانادا برخلاف سايركشورها كه كلاس4دبيرستان آخرين سال تحصيلي مقطع متوسطه محسوب ميگردد؛ دركشوركانادا براساس قوانين خاص ايالتي هرايالت پايان مقطع متوسطه در ايالات مختلف از سال11تا13ادامه مي يابد.آموزش عالي دركشوركانادا ازطريق موسسات آموزش عالي تحت عناوين ذيل به دانشجويان ارائه ميگردد :
 
1.دانشگاه هاي ايالتي
 
2.دانشكده هاي ايالتي
 
3.كالج هاي ايالتي
 
4.كالج هاي كاربردي
 
5.موسسات غيررسمي فني وحرفه اي
 
ازآنجاييكه اغلب دانشگاهها و مراكزآموزش عالي كشوركانادا به صورت گسترده ازمحل بودجه ملي تأمين اعتبار ميگردند از اين روي دانشجويان خارجي قادر خواهند بود با پرداخت شهريه ناچيزازدوره هاي آموزش عالي پيشرفته برخوردارگردند.در دانشگاهها حيطه وسيعي ازدوره هاي آموزشي ومدارك علمي متنوع من جمله كارشناسي، كارشناسي ارشد،دكتري وگواهينامه فني وحرفه اي ارائه ميگردد.درنظام آموزشي كشوركانادا سعي براين است كه دانش آموزان به روشهاي مختلف درمدارس دولتي تحصيل نمايند بطوريكه دربرخي موارد مطابق با نيازدانش آموزان برنامه هاي آموزشي جداگانه اي پيش بيني شده (سيستم جداسازي)و يا ازبرنامه هاي عادي آموزشي برخوردار ميگردند.(سيستم تلفيق
 
 
تعيين اعتبار دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي
متد تعيين اعتبارمراكزآموزش عالي كشوركانادا مشابه سيستم اجرايي ايالات متحده آمريكا مي باشد. درايالات متحده آمريكادراواخرقرن19رشدفزاينده موسسات آموزشي وكمبودامكانات اوليه به شناسايي استانداردهاي متمركزواعمال راندمانهاي مناسب درحوزه آموزش عالي كشور منجرگرديد.اين درصورتي بودكه باوجودعدم تمايل موسسات به تبعيت ازچنين شرايطي مداخلات حكومتي غيرقابل اجتناب مي بود. از اينروي اغلب موسسات كشور گامهايي در جهت توسعه فرآيند ارزيابي كيفي برداشتند. اولين فرآيند، فرآيند اعتباربخشي است . اعتباربخشي موسسات آموزش عالي ازطريق پيگيري مسائل و موضوعات توسط تيم ارزياب و بازديدكننده و اجراي گفتگوي نهايي توسط هياتهاي همتا با استفاده از استانداردهاي موجود،روشي است كه به طور معمول دركشوركانادا اتخاذ مي گردد.لازم به ذكر است اعتبار بخشي عمومي در كشوركانادا توسط هياتهاي منطقه اي هدايت شده ودرنهايت ازسوي موسسات آموزش عالي مورد نظارت وارزيابي قرارميگيرد و اين درحاليست كه اعتباربخشي اختصاصي توسط هيات نظارت حرفه اي درسطح ملي صورت ميگيرد .دومين فرآيند،فرآيند درون نهادي و بررسي منظم طرحهاي آموزشي است. گفتنيست كه اين روش توسط دانشگاههاي كاناداجهت ارزيابي كيفي برنامه هاي آموزشي در تصميم گيريهاي نهايي جهت تهيه راهنماي منابع و اطلاعات آموزشي ، درموسسات ومراكز آموزشي مورد استفاده قرار ميگيرد. هر بررسي داخلي ممكن است ابزاري جهت اعمال فرآيند اعتباربخشي كلي تروگسترده ترگردد، اما اين موارد الزامي نيست . دركشوركانادا متدهاي ارزيابي كيفي آموزش عالي از تفاوت هايي در نحوه سازماندهي برخوردار ميباشد.ازجمله اينكه كليه فرآيندهاي اعتباربخشي مورد استفاده قرار نگرفته وتنها از دو ابزار جامع اعتباربخشي ايالات متحده استفاده مي گردد.اين دو ابزار همانا ارزيابي و بازديد ازمراكز آموزشي توسط همتايان ميباشد .كميسيون كالجهاي ايالت آلابامادرخصوص اثرب خشي اعتبار سنجي و خود محوري موسسات آموزشي اينگونه شرح مي دهد:
 
اثربخشي اعتبار بخشي و خود تنظيمي برپذيرش مسئوليت هاي خاص توسط موسسات وابسته مي باشد كه اين امربرمندرجات نهايي موسسات وتعهدات آنان نسبت به فرآيند اعتباربخشي مربوط است . دراين فرآيند هرعضو موسسه از مسووليتي در جهت مشاركت وپذيرش صادقانه ارزيابيهاي صورت گرفته درخصوص قوت وضعف موسسات آموزشي برخوردار مي باشد.جهت تحقق اين امراجراي طرح پيگير و مناسب مطالعه فردي و ارزشيابي همتا ضروري به نظرمي رسد.علاوه براين موسسات ميبايستي، درگيربوده و درفعاليت ها و تصميمات كميسيون مشاركت داشته باشد. اين تعهد از رضايت مندي؛ جهت دخالت در فرآيند تصميم گيري كميسيون ورضايتمندي در جهت توجه وحمايت ازخط مشي هاي آموزشي جهت توسعه داخلي موسسات متشكل ميگردد. فعاليت هاي برنامه ريزي شده ميبايستي ازخط مشي ها،روشهاوخطوط راهنماي كميسيون كالج ها تبعيت نموده و منطبق با معيارآنها باشد.
 
دانشكده هاي ايالتي
دانشكده هاي ايالتي كشوركانادا به عنوان بخشي ازسيستم دانشگاهي علاوه بربرگزاري دوره هاي آكادميك؛به ارائه علوم كاربردي نيز مبادرت مي نمايند.ازجمله مهمترين مشخصه هاي دانشكده هاي ايالتي كشوركانادا ميتوان به ارائه خدمات حمايتي دانشجويي،برگزاري كلاسهاي كم تراكم وتاسيس محيطهاي آموزشي مناسب اشاره نمود.گفتني است كه دانشكده هاي ايالتي همچنين به ارائه دوره هاي تحصيلي مركب وانتقالي مبادرت مي نمايند.
 
كالج هاي ايالتي
اين قبيل كالجهاي آموزشي ازدوره هاي آموزشي كاملاً تخصصي،كلاسهاي كم تراكم، واحدهاي آموزش عملي،فضاي آزمايشگاهي باابعاد نسبتا بزرگ و سبك آموزشي كاملاً تعادلي برخوردار ميباشند. ازجمله ديگرويژگيهاي منحصربفردكالجهاي ايالتي كشوركاناداميتوان به برخورداري دانشجويان ازامكانات آموزشي همزمان بافعاليت دربازاركار اشاره نمود.
 
به ديگرسخن مقاطع آموزشي اغلب موسسات وكالجهاي كانادايي كارمحور ميباشند.ازاينروي موسسات فوق تنها درجهت پاسخگويي به نيازهاي آموزشي حوزه صنايع،تجارت وخدمات ملي فعاليت نموده؛ به اعطاي گواهينامه پايان دوره به فارغ التحصيلان اكتفا نموده و ازحق صدورمدارك تحصيلي براي دانشجويان معاف ميباشند.
 
 
 
== اقتصاد ==
* [http://www.hanifworld.com/canadaphotos.htm تصاویر کانادا]
* [http://www.travel-images.com/canada.html کانادا - تصویرها]
*http://www.iranculture.org/research/edupol/countries.php?c=canada&s=3-3#contentاطلاعات کامل در مورد نظام آموزشی کانادا
 
 
{{استان‌های کانادا}}
{{ناقص}}
۱

ویرایش