باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
حداکثر حلالیت کربن در آهن گاما، ۲ درصد در دمای ۱۱۴۷ درجه سانتیگراد است. اوستنیت در دمای محیط پایدار نیست.
 
 
 
 
عناصری نظیر نیکل و منگنز باعث پایداری آن می‌شوند
۱۲٬۱۵۷

ویرایش