تفاوت میان نسخه‌های «دولت»

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۷ سال پیش
جز
 
====دسته بندی بر اساس دموکراتیک بودن====
دولت هایی با ویژگی های دموکراتیک بیشتر از هر نوع دیگری در دنیای غرب رواج دارند و در چند کشور شرقی نیز که از جامعه غربی تاثیر پذیرفته اند، حضور دارند، کشور های دسته دوم اغلب در زمانی مستعمرات قدرت های غربی بوده اند. در دموکراسی ها، تمام مردم کشور می توانند در انتخابات های مجلس نمایندگان به نامزد ها یا احزابی که دوست دارند، رای بدهند. در دموکراسی ها این مردم هستند که تعیین می کنند شخص دلخواه شان برنده انتخابات باشد و صاحب کرسی مجلس نمایندگان شود. احزاب سیاسی نیز گروه هایی از مردم هستند که ایده ها و نظراتی شبیه به هم دارند درباره این که یک منطقه یا کل کشور چگونه باید اداره شوند. احزاب سیاسی مختلف درباره این که دولت چگونه باید مسائل و مشکلات گوناگون را اداره کند، ایده هایی متفاوت از یکدیگر دارند. '''[[موکراسیدموکراسی]] دولتی از مردم، توسط مردم و برای مردم''' است.
 
=====دمارشی=====
۷۶

ویرایش