آکادمی فیلم‌های علمی-تخیلی، فانتزی و ترسناک - زبان‌های دیگر