ازدواج همجنس‌گرایان در آفریقای جنوبی - زبان‌های دیگر