باز کردن منو اصلی

الگوریتم جستجوی رشته رابین-کارپ - زبان‌های دیگر