الگو:نتایج رانندگان فرمول یک، شرح ۲ - زبان‌های دیگر