ایران در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۰۰ - زبان‌های دیگر