دانمارک در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۶ - زبان‌های دیگر

دانمارک در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۶ در ۱۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به دانمارک در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۵۶.

زبان‌ها